Boja uljepšava zidove i stropove, a čak može i promijeniti vizualni dojam prostora nepovoljnog oblika. Dugačak i uzak hodnik djelovat će primjerice kraće ako čeoni zid premažete tamnom nijansom. S druge strane, svijetle pastelne boje pretvaraju male prostorije u prostrane sobe. U ovom ćete savjetu doznati koja je najbolja boja za Vaše potrebe i kako je u konačnici nanijeti na zid.

1. Priprema podloge

Boju možete nanijeti isključivo na glatku i suhu podlogu! Stoga po potrebi skinite stare premaze i tapete, a oštećena mjesta na podlozi popravite masom za izravnavanje.

2. Odgovarajuća boja

Kao zidne boje najprikladnije su disperzijske boje koje su dostupne u različitoj kvaliteti i stupnju sjaja. Osim toga ove su boje dugotrajne, nisu podložne pukotinama, propusne su za vodenu paru i mogu se neograničeno nijansirati – sve do vrlo intenzivnih boja. Ipak, ne preporučuje se nanošenje izravno na stare silikatne ili vapnene premaze (ove premaze prethodno skinite, a podlogu grundirajte). Za nutarnje prostore odlično su rješenje i vapnene boje: njih možete napraviti i sami ako pomiješate vapno, vodu, pigmente boje i ljepilo za tapete.

Da biste izbjegli nanošenje nekoliko slojeva boje i da se boja ne bi brisala kada se naslonite na zid, pazite da proizvod ispunjava normu EN 13 300. Ovo između ostalog znači da boja mora biti označena podatkom o kvaliteti. Što je bolja pokrivnost (razred 1 do 4) i otpornost na mokro trljanje (razred 1 do 5) to je broj niži.

3. Ispravno nanošenje boje

Za početak zaštitite krep trakom i folijom sve na što boja ne smije doprijeti (prozorske okvire, vrata, podove i sl.). Dobro promiješajte boju – svejedno radi li se o izmiješanoj ili bijeloj boji.

Započnite s bojenjem: za kutove i uske rubove koristite kist odgovarajuće veličine. Uske dijelove zida (npr. prostor iznad prozora) ravnomjernije ćete obojiti ako umjesto kista koristite mali valjak.

Napomena: Koristite isključivo kvalitetne valjke i kistove, a prije upotrebe ih operite. Kistom nekoliko puta prijeđite preko brusnog papira da otpadnu labave dlake.

Za nanošenje boje na veće površine zida koristite valjak za boju i nanosite materijal mokro na mokro, s jedne strane na drugu u jednom postupku da izbjegnete vidljive tragove valjka: dvije ili tri staze premažite odozgor pa skroz do dole, jednom prijeđite sa jedne strane na drugu preko površine s bojom i potom još jednom odozgor prema dole.

Kada ga umočite u boju, valjak ocijedite preko mrežice jer će inače količina boje na valjku biti preobilna. Za bojenje stropa koristite teleskopsku dršku. Ona će Vam omogućiti ravnomjerniji i jednostavniji rad od ljestava.

Galerija fotografija - Bojenje zidova i stropova

Inspiracija i individualna nijansa boje

Koju boju odabrati? Da biste bili sigurni da je nijansa prava, zamiješat ćemo boju po Vašoj želji. I to do u nijansu, a boju možete odmah ponijeti sa sobom. Lak, zidne boje, lateks boje, zaštitni premazi za drvo ili silikonske i silikatne fasadne boje ili tekuće žbuke: sve je moguće u BAUHAUS centru za miješanje boja!

Izračun količine boje:

2 x širina prostora plus 2 x dužina prostora

Pomnožite dobivenu vrijednost s visinom prostora. Izmjerite površinu prozora i vrata i oduzmite dobiveni broj od prethodno izračunate vrijednosti. Izmjerite dužinu i širinu stropa, dodajte ovu vrijednost i tako ćete doznati za koliko kvadratnih metara morate nabaviti boju.

Alat i materijal:

  • Mrežica za valjak
  • Olovka
  • Kanta
  • Boja prema potrebama
  • Valjci za boju raznih veličina
  • Ljestve
  • Kistovi raznih veličina
  • Štapić za miješanje
  • Teleskopska drška