Ovaj zidni element za razvoj motoričkih sposobnosti potiče malu djecu sa svojim različitim elementima na opipavanje i otkrivanje: Zid u sobi svijetli kao nebo u  plavoj boji. Pokoji oblak lebdi okolo i uljepšava horizont svojim bijelim mrljama. U ovaj scenarij se savršeno uklapa samostalno izrađeno šareno drvo. Listopadno drvo od masivne bukve je obojano lakom u boji na bazi vode u tamno zelenu i prugama u veselim bojama. Umjesto grana i lišća djeca mogu povlačiti kugle u boji i kvadrate po metalu, povlačiti metalne šipke ili uže, ili okretati šarene cvjetove. I kako zapravo zvuče drvene kugle kada se sudare? Održiva zabava i pored toga savršen trening motorike, koji potiče koordinaciju očiju i ruku i istovremeno kroz igru uči princip uzroka i posljedice.

Napomena: Korištene boje su pogodne za dječje igračke, i podrazumijeva se nema nikakvih oštrih kutova ili oštrih rubova na igrački.

1.Izrada motoričkog drveta

Najprije izradite šablonu za drvo (na prikazanom primjeru je drvo 60 cm visoko) i prenesite zatim sa šablonom obris drveta na 28-mm-ploču od bukve.Za pokretne elemente igračke (listovi i srce) izradite također prije šablone i prenesite ih na 18-mm-ploču od smreke.

Ucrtane listove i srce izrežite ubodnom pilom i zagladite rubove papirom za brušenje (kružno brušenje).

Izbušite po sredini na stražnjoj strani pojedinačnih pomičnih elemenata za igru s 10-mm-nastavkom za drvo rupu od cca. 10 milimetara dubine. Za njihovo kasnije pričvršćivanje na drvo izrežite osim toga s 29-mm-pilom za rupe četri kruga od 9-mm-multiplex ploče te isto tako japanskom pilom od 10-mm-okruglog štapa četri dugačka komada po 3,5 centimetra dužine.

Zatim ubodnom pilom izrežite i drvo te obradite rubove brusnim papirom.

Napomena: Prethodno izbušite zaobljenja obrisa drveta bušilicom, glodalicom ili pilom za rupe (pogledajte i savjet: Pilom izrežite krugove, lukove i krivulje u drvo).

Izradite daljnje pokretne elemente: Prvo pripremite kvadratnu letvicu, pilom izrežite ukupno četri kocke i izbušite sa 6-mm-nastavkom za drvo rupu u sredini kroz sve četri kocke. I kugle treba probušiti: 35-mm-drvene kugle sa 7mm-nastavkom za bušilicu i 40-mm-kugle s 10 mm-nastavkom za bušilicu. Nakon toga zagladite sve rubove brusnim papirom.

Označite pozicije svih elemenata za igru na drvetu, prethodno izbušite rupe i produbite ih na poleđini drveta bušilicom za daske.

Kao sljedeći korak zalijepite s Frogtape-om tri paralelne, četri centimetra široke trake na prednju stranu drveta. Lakom u boji obojite sve drvene dijelove (drvo i pokretne elemente) u Vašu željenu boju. Kada se lak osuši, uklonite traku, ponovno prekrijte obojane dijelove trakom i obojite druge pruge (na kraju u prikazanom primjeru drvo krasi pet šarenih pruga).

Napomena: Isključivo koristite lakove u boji, koji su označeni  s „Blauer Engel“ (sadrži razrjeđivače u manjim količinama / štiti okoliš i zdravlje).

Dok se lakirani drveni dijelovi suše, pripremite 5-mm-čeličnu okruglu šipku: savijte jedan kraj, s puno snage, preko jednog ruba pod kutom od 45 stupnjeva. Drugu okruglu šipku savijte dok ne nastane krug u sredini. Sada i ovdje također savijte završni komad pod kutom od 45 stupnjeva.

Napomena: Za krug, čeličnu šipku savijte preko koljena – tako ide najbolje.

Nanižite drvene kocke na čeličnu šipku, savijte i drugi kraj šipke pod pravim kutom i provucite krajeve šipke kroz odgovarajuće otvore u drvu.

Savijte na poleđini krajeve čelične šipke što više prema dolje (eventualno koristite kliješta za pomoć). Krajeve  šipke možete odrezati reznom pločom (npr. Rezna ploča za multi funkcionalni alat).

Za osiguranje čeličnih krajeva stavite spojnu pločicu, izbušite rupe i vijcima pričvrstite spojnu pločicu. Tako je čelični kraj zatvoren. Ovaj radni postupak ponovite na svakoj strani.

Montaža čelične šipke s kuglama se radi na jednak način. Prije montaže je potrebno provjeriti pomiču li se kugle slobodno.

Sada uzmite obje 40-mm-drvene kugle, provucite 8-mm-uže kroz rupe (razmak kugli cca. 15 cm), uže zavežite u čvor na oba kraja i odrežite višak užeta.

Za pričvršćivanje užeta provucite ga kroz odgovarajuću rupu na drvenoj ploči i pričvrstite vijcima sa stražnje strane s drvetom.

Sada još obradite elemente, koji se trebaju moći vrtiti: zalijepite pripremljene drvene štapiće (četri komada dugačka 3,5 centimetra od 10-mm-okruglog štapića) s ljepilom za drvo u rupe za cvjetove i u srce (pričvrstite lupkajući čekićem).

Zatim postavite podlošku na rupu u drvetu i zavrnite rotirajući element.

Na stražnjoj strani postavite svaki drveni prsten ispunjen ljepilom za drvo na štapić i pričvrstite ga lupkajući čekićem.

Gotovo! Sada možete postaviti motoričku igračku za učenje na zid.

Pilom izrežite krugove, lukove i krivulje u drvo

Prije nego izrežete drvo ubodnom pilom, preporučuje se prethodno izbušiti mnogobrojna zaobljenja obrisa drveta bušilicom, glodalicom ili pilom za rupe (ovisno o promjeru). Tako nastaju jako lijepi rubovi u zaokruživanju i olakšava korištenje ubodne pile!

Alat i materijal:

 • Aku bušilica-odvijač
 • Olovka
 • Lakovi u boji (različite boje po želji)
 • Glodalica ili bušilica za daske 32 mm
 • Frogtape
 • Čekić
 • Bušilica za drvo
 • Ljepilo za drvo
 • Drvena ploča 60 cm x 60 cm x 2,6 cm (na prikazanom primjeru bukva)
 • Drvena ploča 30 cm x 30 cm x 1,8 cm (na prikazanom primjeru masivna smreka)
 • Japanska pila
 • Pila za rupe 29 mm
 • Multi funkcionalni alat s reznom pločom
 • Multiplex 9 mm, 10 cm x 10 cm (izrezana)
 • Papir i olovka za šablone
 • Kist
 • Kvadratna letvica bukva 35 mm x 35 mm x 1 m
 • Okrugli štap 10 mm x 1 m
 • Drvene kugle 35 mm, 5 kom. I drvene kugle 40 mm, 2 kom.
 • Podloške, 4 kom.
 • Škare
 • Brusni papir
 • Vijci 3 x 12, 5 kom.
 • Vijci za pričvršćivanje na zid, 2 kom.
 • Uže 8 mm, 30 cm dužine
 • Čelična okrugla šipka 1 m x 5 mm, 2 kom.
 • Ubodna pila
 • Spojna pločica 4,6 cm x 1,5 cm, 2 kom.
 • Kliješta po potrebi