Napravite sami ovaj moderan kauč s puno mjesta za sjedenje i praktičnim naslonima za ruke, brzo i jednostavno. Osnovni materijal za izradu ove udobne oaze mira su palete (standardne dimenzije: 80 x 120 x 14,4 cm) od grubo piljenog drva. Prije sastavljanja morate palete glatko izbrusiti te ako je potrebno odstraniti sve nepotrebne čavle. Zatim u nekoliko zahvata sastavite svih 6 paleta i pričvrstite ih vijcima u primamljivi komad namještaja. Pomoću kotačića kauč možete jednostavno pomicati i premještati.

1. Izrada prostora za sjedenje i naslona za ruke

Nakon što ste završili odgovarajuće pripreme, položite dvije palete jednu do druge s njihovih kraćih strana na način prikazan na slici, kako bi sve daske na gornjoj strani bile jednako usmjerene. Spojite palete s plosnatim spojnicama - straga u sredini, kao i odozdo na objema središnjim gredama.

Za naslon za leđa i ruke prerežite preostale četiri palete na mjeru pomoću ručne kružne pile, na način da dobijete četiri dijela u obliku slova L (u prikazanom primjeru širina tih dijelova iznosi 14,5 cm).

Obratite pozornost: Od kraćih strana izrezanih dijelova nastaju desni i lijevi naslon za ruke - sukladno tome, prepilite dvije palete zrcalnom simetrijom.

Pričvrstite vijcima sada koso u kutovima, između kockica i dasaka, po dva ista izreska zajedno. Zatim postavite odgovarajuće dijelove s desne i lijeve strane na donju razinu paleta (kao desni i lijevi naslon za leđa i ruke) i također dijelove međusobno pričvrstite nakoso odozgora.

Alternativan način montiranja: Probušite rupe ukoso kroz svaku kutnu drvenu kockicu izreska u obliku slova L i napola u tri odgovarajuća kuta temeljne, donje palete s 5 cm razmaka između. Sada spojite bazu s prvim paletama u obliku L pomoću dugih vijaka.

2. Nanošenje lazure i pričvršćivanje kotačića

Na kraju nanesite lazuru na postolje za kauč - u boji ili bezbojnu, prema vlastitoj želji. Na kauč pričvrstite i šest kotačića (na svakoj kutnoj, drvenoj gredi donjih paleta) te ih centrirajte u sredinu tih greda (po potrebi upotrijebite podloške). Na taj način kauč kasnije možete jednostavno premjestiti.

Izrada jastuka za sjedenje i naslona

I jastuke za sjedenje i naslone možete jednostavno sami izraditi: izmjerite potrebne površine te stavite odgovarajuće, na mjeru izrezane jastuke od spužve (spužvu možete dati izrezati u Vašem najbližem BAUHAUS prodajnom centru) na odabrani tekstil. Zatim stavite na mjeru izrezanu osb-ploču na jastuk. Prebacite čvrsto zategnuti tekstil preko spužve i pričvrstite klamericom na ploču. Na isti način izradite i preostale jastuke za sjedenje i naslone.

Kao alternativu možete i prenamijeniti jastuke nekog starijeg kauča: jednostavno presvucite novim materijalom i gotovo!

Alati i materijal:

 • akumulatorska bušilica
 • brusilica
 • europalete, 6 kom.
 • plosnate spojnice, 4 kom.
 • ručna kružna pila
 • lazura za drvo
 • kotačići za namještaj (6kom. s pričvrsnicama) i po potrebi podlošci
 • kist
 • vijci, 4,0 x 35 mm
 • vijci, 6,0 x 80 mm
 • zaštitne naočale, rukavice i maska