Primatelji osobnih podataka

Primatelji osobnih podataka

U zakonski dozvoljenim okvirima i ovisno ovrsti obrade, Vaše podatke dostavljamo sljedećim partnerima:

  • Dostavne službe, špediteri, poštanske službe
  • Pružatelji IT usluga u okviru podrške i održavanja softwarea
  • Pružatelji softwareskih usluga u oblaku (uključivo pružatelja iz SAD-a)
  • Pružatelji usluga naplate i banke
  • BAUHAUS AG i povezana BAUHAUS društva iz Njemačke, Slovenije i Austrije
  • Dobavljači i izvođači radova
  • Pružatelji usluga osiguranja sigurnosti i održavanja sustava videonadzora

U nekim slučajevima primatelji osobnih podataka nalaze se izvan EU. Kako je pojedinačno pojašnjeno u odjeljku „Svrhe i pravna osnova obrade podataka“, u svim slučajevima prijenosa osobnih podataka u takve zemlje osigurana je adekvatna razina zaštite osobnih podataka sukladno propisima. Također, u bilo kojem trenutku možete zatražiti dodatne informacije o prijenosu osobnih podataka izvan EU i zaštitnim mjerama koje se primjenjuju, koristeći kontakt mogućnosti navedene u uvodu ove izjave.