Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše podatke čuvamo dok postoji svrha za čuvanje i obradu:

  • Ugovorna dokumentacija (knjigovodstvene isprave): 11 godina (propisi o računovodstvu)
  • Rezervacije i informativne ponude: 6 mjeseci (za slučaj naknadnih upita)
  • Bankovni podaci ProfiCard korisnika: do raskida ugovora
  • Zahtjevi za odštetu: 10 godina od pravomoćnosti odluke ili nagodbe (propisi o zastari)
  • Osobni podaci korisničkog profila: do gašenja / zatvaranja profila 

Upiti i pritužbe u sklopu korisničke podrške: 12 mjeseci (propisi o zaštiti potrošača); iznimno duže za potrebe pravnih postupaka (do pravomoćnog okončanja)

Videosnimke: 14 dana od nastanka (iznimno duže za potrebe provođenja pravnog postupka, do njegovog pravomoćnog okončanja).

Izuzev slučajeva za koje je to drugačije naznačeno, razdoblje čuvanja počinje krajem kalendarske godine u kojoj je dana ponuda ili je kupoprodajni ugovor ispunjen.

Ako za neku vrstu podataka, koji su potrebni za izvršenje kupoprodajnog ugovora, postoji porezna obveza, razdoblje čuvanja se proširuje na 10 godina sukladno poreznim propisima i u tom razdoblju je obrada tih podataka ograničena.

Ukoliko se isti podaci upotrebljavaju za više različitih svrha, čuvamo ih do isteka kasnijeg roka čuvanja; međutim, prestajemo ih upotrebljavati za druge svrhe za koje je (kraći) rok čuvanja istekao. Nakon isteka razdoblja čuvanja podataka, Vaše podatke koji više nisu potrebni, brišemo ili uništavamo na siguran način. Kada brisanje podataka (npr. strukturirani podaci u bazama podataka) nije primjereno iz tehničkih ili drugih razloga, podaci se, ovisno o njihovoj prirodi i kontekstu obrade, anonimiziraju (čine trajno i potpuno neprepoznatljivim) ili se na drugi siguran način stavljaju izvan uporabe, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.