Popis željenih proizvoda

NAPOMENA: Svi BAUHAUS prodajni centri od 01.04.2024. nedjeljom će raditi od 09:00 do 14:00 sati.

Pastor Vatrogasni aparat P6+

6 kg

Opis proizvoda

Vatrogasni aparat pod stalnim tlakom punjen višenamjenskim ABC prahom za gašenje početnih požara po svojoj konstrukciji, načinu proizvodnje i kontrole te svojim tehničkim karakteristikama u potpunosti zadovoljavaju sve važeće europske i domaće zahtjeve. Vatrogasne aparate punjene prahom odlikuje jednostavnost aktiviranja, te pouzdanost i sigurnost pri rukovanju a koriste se za gašenje požara krutina, požara tekućina ili rastaljenih krutina te požara plinova. Uspješno se može koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina. Zahvaljujući spremniku koji je pod stalnim tlakom pogonskoga plina dušika i jednostavnoj konstrukciji, ovi su aparati uvijek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar, koji se standardno isporučuje uz ove tipove aparata, u svakom trenutku omogućava uvid u stanje aparata.Istaknuto

Značajke proizvoda

Oprema Manometar
Temperatura pogona -30 °C - 60 °C
Vrsta gašenja požara A – čvrste tvari, B – tekuće tvari, C – plinovite tvari
Promjer 15 cm
Prikladno za Gašenje pri nastanku požara
Neto težina 6 kg
Norma DIN EN 3
Tip Aparat pod stalnim tlakom
Visina 498 mm
Težina (neto) 9,8 kg