Uputa o pravu potrošača na raskid kupoprodajnog ugovora

  • Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupci potrošači imaju pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, tj. povrat robe.
  • Ugovor možete raskinuti u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda bez navođenja razloga.
  • Izravne troškove povrata robe kod ovakvog raskida snosite sami.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupci potrošači imaju pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora sklopljenog za proizvode i usluge iz BAUHAUS.HR Webshopa kako slijedi.
 
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, trebate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu:
 
BAUHAUS-Zagreb k.d.
Webshop
Velimira Škorpika 27
HR-10090 Zagreb
 
ili telefaksom na broj: 01 3430 820
 
ili elektroničkom poštom na adresu: reklamacije@bauhaus.hr
 
U obavijesti navedite svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i obrazac za jednostrani raskid ugovora kojeg možete skinuti ovdje: 
 
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
 
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
 
Robu vratite tako da ju predate nama u bilo kojem BAUHAUS prodajnom centru u Hrvatskoj ili je dostavite u našu poslovnicu Buzin na adresi:
 
Profi Depot Buzin
Buzinski Krči 2
HR-10010 Zagreb 
 
Molimo učinite to bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
 
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno službi koju smo ovlastiti za primanje robe.
 
Izravne troškove povrata robe snosite sami.
 
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.