Popis željenih proizvoda

Pastor Vatrogasni aparat PZ3E HOME EDITION

2,5 l, Pjena

Opis proizvoda

Vatrogasni aparat Pz3E Home Edition s pjenom je namijenjen za učinkovito gašenje početnih požara razreda A (krutih tvari) i razreda B (zapaljivih tekućina). Zbog efekta ugušivanja (AFFF) te hlađenja (voda), aparate s pjenom odlikuje smanjeni rizik od ponovnog rasplamsavanja požara. Jednom kad je vatra ugašena, stvara se sloj pjene koji uspješno sprječava isparavanje zapaljivih para uz istovremeno hlađenje. Iako se upotreba aparata sa sredstvima za gašenje na bazi vode ne preporučuje za gašenje električnih uređaja pod naponom, posebno oblikovane mlaznice aparata Pz3E Home Edition omogućavaju gašenje požara električnih uređaja pod naponom do 500 V s udaljenosti veće od 1 m.Značajke proizvoda

Temperatura pogona 0 °C - 60 °C
Vrsta gašenja požara A – čvrste tvari, B – tekuće tvari
Promjer 11 cm
Prikladno za Gašenje pri nastanku požara
Sredstvo za gašenje Pjena
Neto volumen 2,5 l
Tip Aparat pod stalnim tlakom
Visina 475 mm
Težina (neto) 4,85 kg