Popis željenih proizvoda

Exteh Zaštitni električni prekidač

Vrsta zaštite: IP20, 70 x 18 x 81 mm

Opis proizvoda

Automatski zaštitni prekidači su elementi strujnog kruga kojima je namjena zaštita vodiča od nadstuje (struja kratkog spoja i preopterećenja) i to od mjesta njihove montaže do trošila, ali ne i samog trošila. Prilikom visokog napona ili preopterećenja prekidač se izbacuje, te s time se prekida strujni krug i štiti se trošilo. Kada se ukloni uzrok kvara ili preopterećenja prekidač se može ponovo uključiti, te za razliku od topljivih osigurača ne pregara i može se koristiti više puta. Namijenjeni su za ugradnju u razvodne ormare na DIN šinu. Koristi se za kućnu mrežu kod spajanja manjih strojeva.Značajke proizvoda

Širina 18 mm
Visina 81 mm
Duljina 70 mm
Vrsta zaštite IP20
VDE Ispitao VDE
Težina (neto) 120 g