Popis željenih proizvoda

Schneider Electric Zaštitni električni prekidač K60N

Karakteristika okidanja: B, 10 A, 1-polno

Schneider Electric Zaštitni električni prekidač K60N (Karakteristika okidanja: B, 10 A, 1-polno)
  • Moguća kombinacija sa zaštitnim prekidačem od struje kvara
  • Štiti strujne krugove od struja kratkog spoja i struja preopterećenja
  • Razdvajanje i spajanje strujnih krugova
  • Stezaljka s dvostrukom funkcijom za razdvojeni priključak
Br. proizvoda 25424384
3,45
uklj. PDV
Komad

Opis proizvoda

Automatski zaštitni prekidači su elementi strujnog kruga kojima je namjena zaštita vodiča od nadstruje (struja kratkog spoja i preopterećenja) i to od mjesta njihove montaže do trošila, ali ne i samog trošila. Prilikom visokog napona ili preopterećenja prekidač se izbacuje te s time se prekida strujni krug i štiti se trošilo. Kada se ukloni uzrok kvara ili preopterećenja prekidač se može ponovo uključiti te za razliku od topljivih osigurača ne pregara i može se koristiti više puta. Namijenjeni su za ugradnju u razvodne ormare na DIN šinu. Koristi se za kućnu mrežu kod spajanja rasvjetnih tjela i manje potrošanje kao što su televizori, radio, mali kućanski aparati itd.Značajke proizvoda

Karakteristika okidanja B
Maksimalna struja kratkog spoja 6 kA
Jačina struje 10 A
Broj polova 1-polno
Vrsta zaštite IP20
Napomena o instalaciji Električni građevni dio, postaviti smije samo ovlaštena stručna osoba
Težina (neto) 103 g