Popis željenih proizvoda

Exteh FID zaštitna sklopka

25 A, 2-polno

Opis proizvoda

FID zaštitna sklopka zaštita je od električnog udara (od neposrednog i posrednog dodira) te dodatna zaštita (zaštita od požara). Pod neposrednim dodirom se podrazumjeva npr. osoba se uhvati za goli vodič pod naponom, a posrednim dodirom npr. osoba dira vodljive dijelove koji su se pod naponom našli u slučaju kvara. RCD sklopka se u strujnim krugovima koristi samo kao dopunska zaštita. Prilikom visokog napona ili preopterećenja prekidač se izbacuje te s time se prekida strujni krug. Kada se ukloni uzrok kvara ili preopterećenja prekidač se može ponovo uključiti te za razliku od topljivih osigurača ne pregara i može se koristiti više puta. Namijenjeni su za ugradnju u razvodne ormare na DIN šinu. Koristi se kao glavna sigurnosna sklopka za instalacije u kući.

Značajke proizvoda

Nazivni napon 230 V
Jačina struje 25 A
Broj polova 2-polno
Vrsta zaštite IP20
VDE Ispitao VDE
Težina (neto) 200 g