Popis željenih proizvoda

Exteh FID zaštitna sklopka

40 A, 4-polno

Opis proizvoda

FID zaštitna sklopka pruža zaštitu od električnog udara (od neposrednog i posrednog dodira) te dodatnu zaštitu od požara. Pod neposrednim dodirom se podrazumjeva kada se osoba uhvati za goli vodič pod naponom, a posrednim dodirom kada osoba dira vodljive dijelove koji su se pod naponom našli u slučaju kvara. RCD sklopka se u strujnim krugovima koristi samo kao dopunska zaštita. Prilikom visokog napona ili preopterećenja prekidač se izbacuje, te s time se prekida strujni krug. Kada se ukloni uzrok kvara ili preopterećenja prekidač se može ponovo uključiti, te za razliku od topljivih osigurača ne pregara i može se koristiti više puta. Namijenjeni su za ugradnju u razvodne ormare na DIN šinu. Koristi se kao glavna sigurnosna sklopka za instalacije u kući.

Značajke proizvoda

Karakteristika okidanja B
Jačina struje 40 A
Broj polova 4-polno
Vrsta zaštite IP20
VDE Ispitao VDE
Težina (neto) 200 g