Popis željenih proizvoda

Exteh Zaštitni električni prekidač DLS 6

400 V, 10 A

Opis proizvoda

Exteh Zaštitni električni prekidač je automatski element strujnog kruga namijenjen zaštiti vodiča od kratkog spoja i preopterećenja, od mjesta gdje se nalaze pa sve do trošila, ali ne i samog trošila. Prilikom visokog napona ili preopterećenja prekidač se izbacuje i time se prekida strujni krug i zaštićuje trošilo. Kada se ukloni uzrok kvara ili preopterećenja, prekidač se ponovno može uključiti, dok se za razliku od topljivih osigurača može koristiti više puta, a da ne pregori. Ugrađuje se u razvodni ormar na DIN šinu i pogodan je za kućnu mrežu kod spajanja rasvjetnih tijela manje potrošnje, poput televizora, radija i manjih kućanskih aparata.

Značajke proizvoda

Broj redaka 1
Boja Bijele boje
Izolacijski napon 400 V
Jačina struje 10 A
Težina (neto) 120 g