Popis željenih proizvoda

Malibu Superklor tablete s dugotrajnim otpuštanjem

1 kg

Opis proizvoda

Malibu tablete klora s vremenskim otpuštanjem polako su topljive tablete i ne utječu na pH vrijednost vode u bazenu. Služe za dugotrajnu dezinfekciju vode u bazenu. Jedna tableta dezinficira 20 m3 vode bazena u periodu od jednog do dva tjedna.

BIOCID

Podatkovni listovi

Značajke proizvoda

Prikladno za Bazeni
Savjet Pridržavajte se navoda proizvođača
Sadržaj 1 kg
Dodatne oznake o opasnosti Nemojte koristiti zajedno s drugim sredstvima za čišćenje, osobito s kiselinama, jer može doći do oslobađanja otrovnih plinova (klor) Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračeno prostoru. U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin
Napomene o opasnosti Uzrokuje teška oštećenja očiju, Vrlo otrovno za vodene organizme s dugotrajnim učincima, Može uzrokovati alergijske reakcije na koži, Štetno po zdravlje u slučaju gutanja, Može nadražiti dišne putove
Napomene o korištenju Pažljivo upotrebljavajte biocidne proizvode. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu
Registracijski broj biocid proizvoda UP/I-543-04/22-05/165
Težina (neto) 1 kg