Popis željenih proizvoda

NAPOMENA: Svi BAUHAUS prodajni centri od 01.04.2024. nedjeljom će raditi od 09:00 do 14:00 sati.

Exteh Sabirnica viličasta 3-polna izolirana

Duljina: 210 mm

Opis proizvoda

Viličasta sabirnica služi kao spoj na koji je spojeno više električnih zaštitnih prekidača unutar razvodnog ormara radi prijenosa i razdiobe električne energije. Izrađena je od bakra te je zaštićena izolacijom. Pričvršćuje se pritezanjem dornjeg vijka na zaštitnom prekidaču.Istaknuto

Značajke proizvoda

Broj utičnih elemenata 12 Kom.
Duljina 210 mm
Težina (neto) 260 g