Nova valuta, stare cijene!

Zaokružena ponuda bez zaokruženih cij€na!

U Republici Hrvatskoj se od 1. siječnja 2023. godine uvodi euro kao službena valuta. U srpnju 2022. godine Vijeće Europske unije donijelo je odluku kojom se uređuje usvajanje eura u Republici Hrvatskoj te je utvrđen fiksni tečaj konverzije kuna u euro (1 EUR = 7,53450 kn). Od 5. rujna 2022. pa sve do kraja 2023. godine cijene će se prikazivati dualno – u kunama i u eurima.

Kako bismo se lakše prilagodili na novu valutu, BAUHAUS Hrvatska neće zaokruživati niti povećati cijene zbog tečajne razlike. Plaćanje je i dalje isključivo u kunama do kraja 2022. godine bez obzira na dvojni prikaz cijena.

 

*Prikazane cijene preračunate su po službenom tečaju u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK